"Naše komunikace je naše vizitka"

Eva Marková

Lektor osobnostně profesního rozvoje

O mně

V oblasti celoživotního vzdělávání a rozvoje dospělých pracuji od roku 2005. Léta strávená v korporátním prostředí spolu se studiem humanitních věd mi dala bohaté zkušenosti i znalosti o lidském myšlení, prožívání a chování.

Od roku 2013 jsem nezávislá lektorka, koučka a mediátorka, aktuálně psychoterapeutka ve výcviku. Pracuji s jednotlivci i týmy z nejrůznějších oblastí a odvětví, z malých i větších firem, státní i neziskové sféře. Pomáhám řešit spory jako mediátor. Lektorsky se zaměřuji na osobnostní růst, práci s emocemi, komunikační, prezentační, manažerské dovednosti, výcvik nových lektorů, nebo rozvoj talentů v rámci dlouhodobých vzdělávacích programů.

Mojí specializací je psychologie komunikace, která prolíná všemi rozvojovými aktivitami. Svoji práci s lidmi stavím na hodnotách úcty, respektu a důvěry. Při spolupráci podporuji vzájemnou otevřenost, preferuji přátelskou atmosféru i humor.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (filozofie, psychologie, pedagogika) a absolvovala řadu specializovaných kurzů a výcviků (Krizová intervence, Existenciální koučink, Tragická triáda logoterapie, Transakční analýza, Tvůrčí myšlení…).

Moje praxe v číslech vypadá takto:

> 1.800 realizovaných školících dnů

> 12.000 proškolených účastníků prezenčních kurzů

> 9.000 účastníků on-line kurzů

> 750 hodin stínování, koučinku a mentoringu

40 realizovaných mediačních kauz v obchodní a rodinné mediaci

Kurzy

Skupinové kurzy a tréninky

Nejvíce žádanou formou vzdělávání posledních let je trénink, tedy kurz založený převážně na aktivitě účastníků. Jde o osvojování nových dovedností vlastními prožitky. Účastník se prostřednictvím rolových her, simulací či improvizací setká s konkrétní zkušeností, kterou reflektuje a dále rozvíjí. Významným benefitem tréninků je zpětná vazba, kterou se účastníci učí dávat i přijímat. Školím prezenčně i online, od krátkých, 60 min. webinářů, po několikadenní vzdělávací bloky.

Kromě Kolbova cyklu učení využívám také prvky týmového koučinku a principy kooperativního učení. To výrazně podporuje iniciativu všech účastníků, zvyšuje pocit odpovědnosti za jejich práci a pozitivně stimuluje energii celé skupiny. Neustálé dění poutá příznivě pozornost účastníků, což je velkým plusem zvláště ve vícedenních kurzech. Kurzy probíhají buď jako firemní, pro uzavřenou a předem danou skupinu lidí nebo jako tzv. otevřené. Školím obecná i specifická témata ze všech tří základních oblastí tzv. měkkých dovedností:

Osobnostní rozvoj (práce se stresem, emocemi, předcházení syndromu vyhoření, řízení času a sebe-řízení...)

Umění komunikace (asertivní dovednosti, řešení konfliktů, argumentace a vyjednávání, taktiky a manipulace)

Manažerské dovednosti (práce s týmy, týmový koučink, základní kompetence manažerů, zpětná vazba

Individuální vzdělávání online

Pro lepší dostupnost stále většímu množství zájemců točím on-line kurzy, a to na ta nejžádanější témata. Vidět je můžete na portálu Seduo.cz. https://www.seduo.cz/lektor/eva-markova


Mediace

Mediace je metoda řešení sporů mimosoudní cestou. Probíhá za účasti mediátora, který stranám sporu dopomáhá k nalezení dohody. Nejčastěji pracuji v oblasti rodinné mediace a mediace v pracovně-právních vztazích.

RODINNÁ A PARTNERSKÁ MEDIACE

Do této kategorie spadají všechny typy sporů, které se odehrávají v rámci rodinných vazeb, užších, či širších. V České republice se můžeme setkat s rozlišením rodinné mediace a rozvodové mediace. Rodinnou mediaci tedy nelze zredukovat pouze na otázky a témata kolem rozpadu manželství a následné péče o děti. Všechny oblasti rodinné mediace lze popsat takto:

  • Mezigenerační vztahy

Spory této kategorie často souvisí s vícegeneračním soužitím. S péčí o domácnost, dělbou práce, režimem návštěv, důležitostí a odpovědností členů rodiny, s pravidly užívání společných částí obydlí, ale i s tím, jak např. oslavovat významná výročí nebo jak se podílet finančně na společných záležitostech.

  • Majetkové záležitosti

Jedná se nejčastěji o otázky dědictví, spoluvlastnictví firem, živností nebo nemovitostí, o oblast závazků rodiny (půjčky, hypotéky), naopak i to, jak nakládat s vyššími příjmy, kam investovat, jak řešit otázky dobročinnosti.

  • Nedorozumění v rodinném soužití

Zde může jít o odlišný pohled na výchovu dětí, jejich studium, zda dítě má či nemá podstoupit operační zákrok, na léčbu nemocného člena rodina, na péči o rodiče a prarodiče, jak trávit volný čas, jak se vypořádat s odlišným politickým názorem či náboženským vyznáním.

  • Rozvodové záležitosti

U bezdětných manželství může mediace pomoci např. k dohodě o finančním a majetkovém vypořádání, o budoucím bydlení, nezřídka k nastavení péče o společná zvířata. Jsou-li v manželství děti, jedná se o především o jejich následnou výchovu péči, výživné, popř. úpravu styku s dalšími osobami.

  • Předmanželské smlouvy

MEDIACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH SPORECH

Je po rodinné mediaci jedou z nejrychleji se rozvíjejících metod pomoci. Můžeme se setkat i s označením "mediace na pracovišti". To lépe vystihuje podstatu sporů. Patří sem všechny, které souvisí se vztahy na pracovišti a organizací práce:

  • Vztahy v týmu, mezi-týmové vztahy, vztahy nadřízení a podřízení
  • Nesoulady plynoucí z hodnocení lidí a dělby práce
  • Obtěžování, diskriminace, genderové problémy
  • Konflikty vzniklé při redukci pracovních pozic a ukončování pracovních poměrů
  • Chování na pracovišti a užívání pracovního místa

Konzultace

STÍNOVÁNÍ

Stínování je velmi efektivní rozvojová metoda. Stínování klienta probíhá zpravidla v jeho běžné praxi a umožňuje tak sledovat jeho reálné chování, vyjadřování, zvyky a dovednosti, což v jakémkoli jiném typu spolupráce chybí. Ihned po skončení časového úseku, který je předmětem pozorování přichází reflexivní rozhovor a zpětná vazba. Největším přínosem stínování je okamžitý přenos žádoucích změn do klientova jednání.

KOUČINK

Koučování je velmi přirozený způsob, jakým klientovi dopomoci k dosažení jeho cílů. Jde o tvůrčí proces mezi klientem a koučem, kde se prostřednictvím dialogu posiluje uvědomění klienta a uvolňuje jeho potenciál. Koučovaný přináší svá témata, otázky, či vize. Kouč je ten, kdo v tento potenciál věří, koučovaného podporuje v přemýšlení, inspiruje ho vhodnými otázkami, pomáhá otevírat dveře novým možnostem a pohledům, trpělivě naslouchá, a přitom drží směr k cíli koučovaného.

MENTORING

Mentorování nebo častěji mentoring, je možná nejvyužívanější metodou rozvoje člověka. Je vhodný tam, kde je potřeba osvojit si nějakou dovednost, naučit se něčemu, Zpravidla je zaměřen na jednu aktuální záležitost klienta, když si situace jednoduše žádá radu od mentora. Může jít o pomoc služebně staršího kolegy mladšímu, kariérní poradenství, ale i běžnou podporu mezi dvěma kolegy. Oproti jiným typům konzultací trvá kratší dobu a výsledky se dostavují rychleji.

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je odborná psychologická pomoc v situacích, na které už nestačí běžné strategie. Protože psychoterapie aktuálně dominuje mým aktivitám, věnovala jsem jí samostatný web: www.lepsivztahy.cz.

SUPERVIZE

Supervize je rozvojový nástroj pro jednotlivce i týmy. Posláním supervize je především rozvoj kompetencí super-vidovaných, ale také posilování jejich vnitřních i vnějších vztahů. Supervizor je vždy odborníkem v dané oblasti, např. ve školství či pomáhajících profesích a vnáší do procesu potřebou znalost, hodnotově-etické normy, ale i potřebný nadhled a drží směr k žádoucím cílům.

Aktuálně

9.4.2024

Pro druhý kvartál roku vypisuji dva kurzy pro lepší vztahy. Oba proběhnou prezenčně, v sobotu, v útulných prostorách Poradny Praha. Neváhejte se přihlásit!

1) Jsou-li vaším tématem konflikty, ať už s kýmkoli:

https://poradna-praha.cz/kurzy/konflikty-na-jednicku-nejen-partnerske/

2) Chcete-li snížit míru stresové zátěže:

https://poradna-praha.cz/kurzy/jak-se-zbytecne-nestresovat/
Kontakt

Zavolejte nebo napište v případě jakýchkoli otázek, ráda Vám je zodpovím!

Mgr. Eva Marková

Telefon: +420 606815399

Pokud nezvedám telefon, právě konzultuji. Ozvu se zpět co nejdříve.

Můžete mi také napsat zprávu.

e-mail: eva.marko@seznam.cz

Těším se na slyšenou a na viděnou.