Konzultace


STÍNOVÁNÍ

Stínování je velmi efektivní rozvojová metoda. Stínování klienta probíhá zpravidla v jeho běžné praxi a umožňuje tak sledovat jeho reálné chování, vyjadřování, zvyky a dovednosti, což v jakémkoli jiném typu spolupráce chybí. Ihned po skončení časového úseku, který je předmětem pozorování přichází reflexivní rozhovor a zpětná vazba. Největším přínosem stínování je okamžitý přenos žádoucích změn do klientova jednání.

KOUČINK

Koučování je velmi přirozený způsob, jakým klientovi dopomoci k dosažení jeho cílů. Jde o tvůrčí proces mezi klientem a koučem, kde se prostřednictvím dialogu posiluje uvědomění klienta a uvolňuje jeho potenciál. Koučovaný přináší svá témata, otázky, či vize. Kouč je ten, kdo v tento potenciál věří, koučovaného podporuje v přemýšlení, inspiruje ho vhodnými otázkami, pomáhá otevírat dveře novým možnostem a pohledům, trpělivě naslouchá, a přitom drží směr k cíli koučovaného.

MENTORING

Mentorování nebo častěji mentoring, je možná nejvyužívanější metodou rozvoje člověka. Je vhodný tam, kde je potřeba osvojit si nějakou dovednost, naučit se něčemu, Zpravidla je zaměřen na jednu aktuální záležitost klienta, když si situace jednoduše žádá radu od mentora. Může jít o pomoc služebně staršího kolegy mladšímu, kariérní poradenství, ale i běžnou podporu mezi dvěma kolegy. Oproti jiným typům konzultací trvá kratší dobu a výsledky se dostavují rychleji.

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je odborná psychologická pomoc v situacích, na které už nestačí běžné strategie. Protože psychoterapie aktuálně dominuje mým aktivitám, věnovala jsem jí samostatný web: www.lepsivztahy.cz.

SUPERVIZE

Supervize je rozvojový nástroj pro jednotlivce i týmy. Posláním supervize je především rozvoj kompetencí supervidovaných, ale také posilování jejich vnitřních i vnějších vztahů. Supervizor je vždy odborníkem v dané oblasti, např. ve školství či pomáhajících profesích a vnáší do procesu potřebou znalost, hodnotově-etické normy, ale i potřebný nadhled a drží směr k žádoucím cílům.