Kurzy

Skupinové kurzy a tréninky

Nejvíce žádanou formou vzdělávání posledních let je trénink, tedy kurz založený převážně na aktivitě účastníků. Jde o osvojování nových dovedností vlastními prožitky. Účastník se prostřednictvím rolových her, simulací či improvizací setká s konkrétní zkušeností, kterou reflektuje a dále rozvíjí. Významným benefitem tréninků je zpětná vazba, kterou se účastníci učí dávat i přijímat. Školím prezenčně i online, od krátkých, 60 min. webinářů, po několikadenní vzdělávací bloky.

Kromě Kolbova cyklu učení využívám také prvky týmového koučinku a principy kooperativního učení. To výrazně podporuje iniciativu všech účastníků, zvyšuje pocit odpovědnosti za jejich práci a pozitivně stimuluje energii celé skupiny. Neustálé dění poutá příznivě pozornost účastníků, což je velkým plusem zvláště ve vícedenních kurzech. Kurzy probíhají buď jako firemní, pro uzavřenou a předem danou skupinu lidí nebo jako tzv. otevřené. Školím obecná i specifická témata ze všech tří základních oblastí tzv. měkkých dovedností:

Osobnostní rozvoj (práce se stresem, emocemi, předcházení syndromu vyhoření, řízení času a sebe-řízení...)

Umění komunikace (asertivní dovednosti, řešení konfliktů, argumentace a vyjednávání, taktiky a manipulace)

Manažerské dovednosti (práce s týmy, týmový koučink, základní kompetence manažerů, zpětná vazba

Individuální vzdělávání online

Pro lepší dostupnost stále většímu množství zájemců točím on-line kurzy, a to na ta nejžádanější témata. Vidět je můžete na portálu Seduo.cz. https://www.seduo.cz/lektor/eva-markova